Skip to content

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem

Az egyetemet 1912-ben alapították meg Pozsonyban, de az oktatás csak 1914. október 3-án indult meg a Jog- és Államtudományi Karon. 1918. március 18-án a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karon, szeptemberben az Orvostudományi Karon is elkezdődött az oktatás. Az I. világháború elvesztése az egyetem további sorsát is döntően befolyásolta. 1919 januárjában a csehszlovák csapatok megszállták Pozsony városát. 1919. szeptember 22-én a csehszlovák kormány által kiküldött bizottság átvette az egyetem épületeit és berendezéseit, így a további működés lehetetlenné vált. A bölcsészettudományi és az orvostudományi kar oktatói Budapestre menekültek a csehszlovák hatalom kiutasítása miatt. A trianoni békeszerződés megpecsételte Pozsony elszakadását. Az egyetem 1920 és 1923 között Budapesten működött. A magyar nemzetgyűlés az 1921. évi XXV. törvénnyel döntött az egyetem Pécsre helyezéséről.

1. kép. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem tanévnyitója 1923 október 14-én Pécsett

Az ünnepélyes tanévnyitó ünnepséget 1923. október 14-én tartották meg az egyetem aulájában. Az eseményen Halasy- Nagy József (1885-1976) rektor ünnepi beszédében ismertette az egyetem Pécsre kerülését, és az előttük álló hatalmas feladatokat. A beszéde nyomtatásban is napvilágot látott Egyetem és ideálizmus címmel.

2. kép. Halasy-Nagy József: Egyetem és ideálizmus. Pécs, 1923.

Az egyetem működéséhez nélkülözhetetlen volt a Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság. Számos kiadványt itt nyomtattak: könyveket, tanrendeket, évkönyveket és sorozatokat. Az egyetem egyik legjelentősebb sorozata a Specimina volt. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem irodalmi munkásságát összefoglaló kötet Szabó Pál (1890 – 1977) erre vonatkozó műve.

3. kép. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság munkatársai

Az egyetemen zajló tudományos munka és oktatás folyóiratok megjelenésében is megnyilvánult. Erre példa a kiváló irodalomtörténész és nyelvész Thienemann Tivadar (1890 – 1985) szerkesztésében megjelenő Minerva, valamint a Kisebbségi Intézet kiadványa a Kisebbségi körlevél. A Kisebbségi Intézet a trianoni békeszerződés következtében elszakított területeken élő magyarok sorsával foglalkozott. Igazgatója a Jog- és Államtudományi kar oktatója Faluhelyi Ferenc (1886 – 1944) volt.


Felhasznált irodalom:

Fedeles Tamás [et al.]: A pécsi felsőoktatás évszázadai. Pécs, 2011.
Ravasz János: Pécsi Tudományegyetem: 1923-1950. Pécs, 1983.
Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága: az egyetem 25 éves fennállása alkalmából. Pécs, 1940.


Virtuális kiállítás vitrinek

Kiállítás Főoldala
A középkori Pécs és a pécsi studium generale
Humanista és reneszánsz irodalom Pécsett
Egyházak és felekezetek együttélése Pécsett
Török világ a Mecsek alján
A jezsuiták kora
A pálosok Pécsett
A pécsi püspöki könyvtár és az irodalmi műveltség
Egyházi és világi írók a 18-19. század fordulóján
Vörösmarty „pécsi triásza”
Szepesy Ignác és a reformkori pécsi irodalmi műveltség
A pécsi színjátszás a 19. században
Ciszterci tanárok Pécsett
Koczián Sándor és Karay Ilona
Pécsi nyelvészek – Kassai József és Mátyás Flórián
Ormánságtól Terézvárig
A 19-20. századi pécsi sajtó
A pécsi sajtó újságíróinak irodalmi munkássága
Surányi Miklós
Pécsi Modernek
A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem