Skip to content

Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról?

Virtuális kiállítás és múzeumpedagógiai segédanyag

2018/2019-es időszaki kiállításunk „Forradalom, színház, sajtó. Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok a 19. század közepén” címmel volt megtekinthető a Klimo Könyvtárban. Mivel szeretnénk, hogy kiállításaink ne vesszenek el teljesen lebontásuk után, ezért elhatároztuk, hogy virtuális formában működtetjük őket tovább a TGYO blog felületén.Ennek a három részből álló kiállításnak ezennel a „forradalom” részét tesszük közzé, múzeumpedagógiai tananyaggal kiegészítve. A kiállítás teljes anyaga a katalógusban tekinthető meg, és szabadon letölthető.

A virtuális kiállítás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc pécsi vonatkozásait idézi fel a városhoz kötődő aprónyomtatványokon keresztül. Ezek az egyoldalas nyomtatványok – amelyek lehettek hirdetmények, felhívások, rendeletek, tudósítások vagy tábori jelentések is – Kelemen József pécsi kanonok hagyatékában maradtak fenn a Klimo Könyvtárban. Maga Kelemen József a nyomtatványok gyűjtésén túl naplót is vezetett ezekben az években. A kiállítást is az aprónyomtatványok és a vonatkozó naplórészletek párbeszéde kísérte végig.

Ez a forrástípus, amely a korszakban a sajtóval együtt a tömegkommunikáció eszköze volt, elsősorban nem az események rekonstruálásában lehet hasznos, mert sokkal többet árul el arról, hogy abban a korban bizonyos szereplők mit akartak közölni egy eseményről, illetve mit tettek akkor, mikor egy nyomtatványt nyilvánosságra hoztak. A kiállítás arra kívánja a közönség figyelmét felhívni, hogy a történeti dokumentumok, jelen esetben az aprónyomtatványok nem önmagukban álló poros iratok, hanem megjelenésük idejében a kommunikáció eszközei voltak, melyek a lehettek a tájékoztatás, meggyőzés, hatalomgyakorlás, vagy akár az elnyomás eszközei is, úgy ahogyan mai formájukban is hasonló funkciókat tölthetnek be.

Minden blogbejegyzéshez kapcsolódik egy múzeumpedagógiai feladatlap, amelyeket a kiállításhoz kötődő múzeumpedagógiai foglalkozásokon használunk. Ezek a feladatlapok használhatók egyénileg vagy tanórákon is. A virtuális kiállításon nem szereplő, további aprónyomtatványok megtekinthetők az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont digitális platformján, a Digitália felületén is. Továbbra is várjuk középiskolás csoportok jelentkezését múzeumpedagógiai foglalkozásunkra, ahol a könyvtár és a gyűjtemény bemutatása után csoportmunkában értelmezzük az aprónyomtatványokat a forráskritika eszközeivel.

A múzeumpedagógiai foglalkozás feladatainak tartalma

A foglalkozás főoldala
Forradalmi napok
A polgári átalakulás első lépései
A sajtószabadság jegyében
Forradalmak a Habsburg Birodalomban
A város megszállása
A forradalom anyagi vonatkozásai
A városi közrend fenntartása
Kísérlet a város visszafoglalására
Végjáték a távolban

További bejegyzéseink


A bejegyzést írta:

Méreg Martin

5 thoughts on “Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról?”

  1. Pingback: A város megszállása – TGYOblog

  2. Pingback: A városi közrend fenntartása – TGYOblog

  3. Pingback: Forradalmak a Habsburg Birodalomban – TGYOblog

  4. Pingback: A sajtószabadság jegyében – TGYOblog

  5. Pingback: A polgári átalakulás első lépései – TGYOblog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *