Skip to content

Válogatás a PTE Botanikus Kertjéről szóló tudományos és ismeretterjesztő művekből

A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje 1952-ben nyitotta meg kapuit az akkori Pécsi Pedagógiai Főiskola keretei között. A több mint 70 éve tartó működés során számos kiadvány született, amely a kert fejlődését és érdekességeit mutatta be a botanikus szakma és az érdeklődő közönség számára egyaránt. A most következő írás ezekből a művekből válogat.

A blogbejegyzésnek nem célja a kert történetét bemutatni, de a téma szempontjából hasznos művekre ki fog térni. Történeti előzményként annyit érdemes megemlíteni, hogy a Pécsi Tudományegyetem mai Ifjúság úti épületében hajdanán a Pius Gimnázium kapott helyet. Az iskola számára 1934-ben létrehoztak egy díszparkot, amely folyamatosan fejlődött és szépült. A II. világháború igen komoly pusztítást okozott a parkban. A terület botanikus kertté fejlesztése az időközben létrejött Pécsi Pedagógiai Főiskola kötelékében történt meg. A munka érdeme Uherkovich Gábor főiskolai tanár, a Növénytani Tanszék és a Botanikus Kert első vezetője, valamint Pásztor György adjunktus, Tihanyi Jenő gyakornok és Keresztény József kertész nevéhez fűződik. Az 1952-ben létrejött kert története napjainkban is folytatódik és íródik.

A Botanikus Kert működéséről az első beszámolók a Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyvében jelentek meg. Az 1956-ban napvilágot látott évkönyvben Tihanyi Jenő közölt cikket A Pécsi Pedagógiai Főiskola Botanikus Kertje címmel. Ez a rövid írás megismerteti az olvasót a kert megalakulásának történetével és az első néhány év fejlődésével.   Az 1958/59-es évkönyvben jelent meg Pál Lászlótól a Botanikuskertünk magcserekapcsolatai 1958-ban című írás. A szerző a magcserekapcsolatok kialakulásának kezdeti lépéseiről és a fejlődéséről ír. A hazai botanikus kertekkel kialakított kapcsolatok után külföldi partnerintézményekkel is sikerült együttműködést kialakítani. 1958-ban mindössze néhány évvel a Botanikus Kert megnyitása után 84 kerttel jött létre magcserekapcsolat.

1. kép. A Pécsi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1956-ból
2. kép. Tihanyi Jenő cikke a Botanikus Kertről a Pécsi Pedagógiai Főiskola 1956-os évkönyvéből

A magcsere alapfeltétele, hogy a folyamatban résztvevő botanikus kertek elkészítik és kiadják a cserére szánt magvak és dugványok jegyzékét. Ez alól természetesen a pécsi botanikus kert sem volt kivétel. A kiadvány az Index Seminum névre hallgat, és ez nélkülözhetetlen egy botanikus kert maggyűjteményének tanulmányozásához, a változások nyomon követéséhez. A kiadványból a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Könyvtárának állományában több kötet is fellelhető.

A következőben bemutatása kerülő kiadványok többsége akkor született, amikor a kert alapításának egy fontos évfordulója érkezett el. A kert megnyitásának 25. évfordulóján ünnepséget tartottak 1977. április 21–24. között, az eseményről kötet is napvilágot látott. A kert létrejöttének körülményeiről és az első 25 év fejlődéséről Pásztor György tartott beszámolót a rendezvényen. A további előadások során a kert növénygyűjteményeit mutatták be.

8. kép. 25 éves a Pécsi Tanárképző Főiskola Botanikuskertje

2002-ben az alapítás 50. évfordulóján jelent meg a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje címmel Oroszné Kovács Zsuzsanna által készített kötet. A szerző 1971 és 2006 között volt a Botanikus Kert tanszéki felelőse. A kötetben szintén megismerhetjük a kert történetét és a növénygyűjteményeket. A kert bemutatásának alapja a Pásztor György által az 1977-es 25 éves ünnepségen tartott előadás, kiegészítve az azóta történt lényeges eseményekkel. A kiadványt Mánfai György fotóművész gazdag fényképanyaga gazdagítja.

9.kép. A 2002-ben megjelent Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje című mű borítója
10. kép. Részlet a 2002-ben megjelent Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje című műből

Csupán 5 év elteltével 2007-ben jelent meg a Zöld sziget: 55 éves a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje (1952–2007) című mű Salamonné Albert Éva és Pál Róbert szerkesztésében. A kiadvány sokban hasonlít az előbb bemutatott 2002-ben kiadott műhöz. Ezúttal is bemutatásra kerül a kert története, és részletesen megismerheti az olvasó a növénygyűjteményeket. A szabadföldi gyűjtemények közé a következők tartoznak: az európai mediterráneum, a pálmaház előtti bemutató, vagyis az ott kialakított mesterséges vízmedence, a „kontinentális-félsivatagi kőkert”, a park fái és cserjéi, a lágyszárú évelők és a bambusz- gyűjtemény. A botanikus kertben több növényház is található. Ezek a pálmaház, az epifitaház, a páfrányos- és cikászosház, valamint a kaktusz- és szukkulensház. A kertnek egy dézsás gyűjteménye is van. Ebben a kötetben szó esik a Botanikus Kertben folyó oktató- és kutatómunkáról is. A könyv természetesen ezúttal is gazdag képanyagot tartalmaz. A képszerkesztést Mánfai György fotóművész végezte, az ő képein kívül Babayné Boronkai Erzsébet, valamint Salamonné Albert Éva és Pál Róbert fotói is láthatóak.

11. kép. A Zöld sziget: 55 éves a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje (1952–2007) borítója
12. kép. Részlet a Zöld sziget: 55 éves a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje (1952–2007) című műből

2022-ben a Botanikus Kert megalapításának 70 éves évfordulóján látott napvilágot a Zöld sziget Pécsen, Isten békéje – emlékhelyek a 70 éves Botanikus Kertben című kiadvány. A kötet egyben tisztelgés a 2022-ben 90. életévét betöltő Borhidi Attila akadémikus előtt.  A könyvet Mánfai György és Szabó László Gyula jegyezte. Ez az eddigi leglátványosabb és legszebb kötet, amely a kertről készült. Az érdekességét az adja, hogy a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeiben tevékenykedett híres professzorokról elnevezett emlékhelyeket is bemutatja, amelyeket a Botanikus Kertben alakítottak ki. A megjelenített professzorok a Pécsi Tudományegyetem valamennyi képzési területének kiemelkedő egyéniségei. Maga az ötlet és a megvalósítás is nagyszerű, hiszen a látogatók nem csak a kertben gyönyörködhetnek, hanem betekintést nyerhetnek a tudósok életútjába is. Érdekességképpen említsünk meg néhány emlékhelyet: Bachman Zoltán körsétány, Bécsy Tamás sugárút, Benedek Ferenc római út, Flerkó Béla liget, Hámori József lelátó, Kézdy Balázs tér, Ormos Mária sziget.

13. kép. A Zöld sziget Pécsen, Isten békéje – emlékhelyek a 70 éves Botanikus Kertben című mű borítója
14. kép. Részlet a Zöld sziget Pécsen, Isten békéje – emlékhelyek a 70 éves Botanikus Kertben címűből

A kerttel kapcsolatban korábban is készültek rövid színes ismeretterjesztő füzetek. Szabó László Gyula írásával és Mánfai György fotóival jelent meg 1999-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Botanikuskertje című kiadvány. Angol nyelvű változata is létezik The Botanical Garden of Janus Pannonius University címmel.

15. kép. A Janus Pannonius Tudományegyetem Botanikuskertje című mű borítója,
16. kép. A The Botanical Garden of Janus Pannonius University című mű borítója

A PTE Botanikus Kertjéhez köthető kimondottan tudományos művek közül egyet emelnénk ki. A mű A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kert fásszárú növényei. Botanikai, ökológiai és kertészeti áttekintés címet viseli. A kiadvány gyakorlatilag egy adatbázis, 2012-ben jelent meg Salamon-Albert Éva jóvoltából. Az adatbázisban a kert legfontosabb fásszárú növénytaxonjai (515 db) nevezéktani, elterjedési, botanikai, ökológiai és kertészeti tulajdonságai valamint környezeti tolerancia jellemzői kerültek bemutatásra. A kiadvány rendkívül fontos botanikus szakemberek részére, és a növények iránt érdeklődők számára is kiválóan használható tanácsadás szempontjából.

17. kép. Salamon-Albert Éva: A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kert fásszárú növényei című mű borítója

Végezetül két kötetet emelünk ki, amelyek nem kizárólag a Botanikus Kertről szólnak, de foglalkoznak a kerttel. Az első egy jubileumi kötet a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar – az első húsz év, a másik pedig a Növénytani kutatások a Pécsi Tudományegyetemen. Mindkét kiadványban olvashatunk a Botanikus Kerttel kapcsolatos növénytani kutatásokról is.  

A fenti írás egy szubjektív áttekintést ad a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjéről készült művekről. Jól érzékelhető, hogy számos színvonalas és igényes mű született a kerttel kapcsolatban, és ez minden bizonnyal a jövőben is folytatódni fog.    


A PTE Klimo Könyvtárban 2022. május 19. és 2024. március 31. között egy időszaki kiállítás volt látható Fűvésztudomány a Mecsek lábánál címmel.

A kiállításról készült katalógus a következő linken érhető el.

A kiállítás virtuális változata a következő linken tekinthető meg.

További bejegyzéseink


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *