Skip to content

A forradalom anyagi vonatkozásai

A Batthyány-kormánynak 1848 nyarán pénzügyi nehézségekkel kellett szembenéznie. Kossuth Lajos pénzügyminiszter szerződést kötött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal önálló magyar bankjegyek kibocsájtására, melynek nemesfém fedezetét több forrásból, részben közadakozásból teremtették meg. A közadakozás a forradalom anyagi hátterének fontos intézménye volt a későbbiekben is, bár szimbolikus értéke valószínűleg nagyobb súllyal bírt. Pécs város Tanácsa 1848. december 23-án Felhívást tett közzé, amelyben felajánlásokat kért kötszerre, fehérneműre és pénzbeli hozzájárulásra.

1. kép. Felhívás a szabadságharc anyagi támogatására

A „Hazám lelkes Leányai!” kezdetű nyomtatványt Asztalos Jenő köz-és váltó ügyész tette közzé, amelyben Pécs város fiatal női lakosságát szólította meg, és arra kérte őket, hogy sebkötözésre alkalmas vásznat, kötelet vagy fehérneműt készítsenek a szabadságharc sebesült katonái javára. A patetikus, érzékeny hangnem egyértelműen a női közönségnek szólt. Feltételezhető, hogy a szerző a romantika-korabeli nőknek szóló irodalom stílusából merített felhívása megfogalmazása során.

2. kép. „Hazám lelkes Leányai!”

A megszállt területek feletti ellenőrzés fontos eleme volt a pénzügyi kontroll. Windischgrätz ezért 1849. február 23-án Proclamatio-t, azaz felhívást tett közzé, amelyben megtiltotta 15 és 30 krajcáros kincstári utalványok használatát. A pécsi lakosság a Lyceum Nyomda nyomtatványán keresztül értesülhetett a tiltásról.

3. kép. Windischgrätz proklamációja a kincstári utalványok betiltásáról

[…] így folyt az idő szüntelen való nyughatatlanságok között, elkezdődtek a’ katona állítások, a’ Nemzet-őrök, önkéntesek, Hon-védek, Kossuth Huszárok, és Isten tudja mifélék állítattak, az újságokban szüntelen az hangzott: ,,A’ Haza veszedelemben vagyon” innét az adakozásra való felhívásnak hossza, vége nem volt, majd ajándékot, majd költsön pénzt, majd az ezüstnek, czinnek a’ hazaoltárára tevését követelték. Ekkor adta oda a’ Káptalan is, — előbb a Püspökkel tanácskozván — a’ székes Egyháznak nagy ezüst lámpáját, a’ mi egy mázsa és 6 (fontot?) nyomott [… ]”

Részlet Kelemen József naplójából (Idézi Fényes 1973. 212.)

Források

Pécs Szabad Királyi Város Tanácsa: Felhivás! […] felajánlandó tépést […] Schedl Ignácz tanácsnok úrnak behozandják = Aufforderung […] Sammlung der Charpie […] Hernn Senator Ignatz Schedl überreichen werden. Fünfkirchen, gedruckt in der Lyc. Buchdruckerei, 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.15.
Asztalos Jenő: Hazám lelkes leányai! […] Tépetet, kötelékeket, fehér-neműt, mivel a szükségen segithetni véli finom lelketek. Pécsett, nyom. a Lyc. Nyomdában, [1848-1849.] PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.27.
Windischgrätz, Alfred: Proclamatio […] 30 és 15 krajczáros jegyeket érvény- s értéktelennek nyilvánítom. Pécsett, nyom. a lyc. nyomdában, 1849. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.12.


Irodalom

Fényes Miklós: Kelemen József pécsi kanonok naplója. In: Szita László (szerk.): Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1973.
Nagy Imre Gábor – Ódor Imre – Radnóti Ilona (1998): Pécs – Baranya 1848–1849. Pécs, 1998.
Nagy Imre Gábor: Pécs szabad királyi város 1848 tavaszán. In: Baranya. Emlékszám az 1848—49-es forradalom tiszteletére. 1998–1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999.
Rayman János: A Kossuth bankók Baranyában. In: Baranya. Emlékszám az 1848—49-es forradalom tiszteletére. 1998–1999. XI-XII. évfolyam. Pécs.
Szüts Emil: Baranya megye 1848–49-ben. In: Szita László (szerk.): Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1973.

A múzeumpedagógiai foglalkozás feladatainak tartalma

A foglalkozás főoldala
Forradalmi napok
A polgári átalakulás első lépései
A sajtószabadság jegyében
Forradalmak a Habsburg Birodalomban
A város megszállása
A forradalom anyagi vonatkozásai
A városi közrend fenntartása
Kísérlet a város visszafoglalására
Végjáték a távolban

További bejegyzéseink


A bejegyzést írta:

Méreg Martin

2 thoughts on “A forradalom anyagi vonatkozásai”

  1. Pingback: Végjáték a távolban – TGYOblog

  2. Pingback: A sajtószabadság jegyében – TGYOblog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *