Skip to content

Koczián Sándor és Karay Ilona

Koczián Sándor: Dalaim

Ha jártál már temetőben
Hol a síron virág terem,
Lengvén szívből jött sóhajoktól,
Tudod milyen költészetem

Dalaim lengő sírvirágok,
Miket megtört reményeim
Sírján fakaszt a fájdalom föl,
S növesztik rezgő könnyeim.


Mélai Dani fotóművész: Koczián Sándor
Forrás: MNL Baranya Megyei Levéltár

Koczián Sándor (1850 -1870) Pécsett született. A cisztercita főgimnáziumban végezte tanulmányait, ahol az önképzőkörnek is az alelnöke lett. Az iskola mellett munkatársa volt a Pécsi Közlönynek is. Életét megnehezítette egyre romló egészségügyi állapota. Súlyos veseelégtelensége volt, amihez még szívbaj is társult. Borzasztó szegény körülmények között éltek édesanyjával, emellett kétszer is költözniük kellett. [1]

A verseinek gyakran visszatérő témája egyre súlyosbodó betegsége és megalázó szegénysége. Már halálos betegen 1870. január 13-án írta a Feküdtem című versét. A vers valódi élményből táplálkozik. A sár is reális, mert akkor éppen egy olyan utcában laktak anyjával, amelyet csapadékos időben nehéz volt megközelíteni. [2] További említésre méltó versei a Menny és pokol, A szív és a Hajó- törött.

A legfontosabb műve azonban a Naplója, életének utolsó négy hónapjában írta 1869. december 6. és 1870. április 10. között. A mű nem egy szentimentális naplóregény, nem is puszta életrajzi dokumentum. Valahol a fikció és a valóság között helyezkedik el. A cselekmény fő szálát a naplóíró és Paulin szerelmének története alkotja. [3]

Karay Ilona (1866-1881) Aradon látta meg a napvilágot. Édesapja ügyvéd volt, akit Pécsre helyeztek. Ilona már itt végezte tanulmányait zárdaiskolában. A szép, és a versei alapján rendkívül tehetséges fiatal lány apja forgópisztolyával 1881. február 7-én véget vetett életének. A tragikus esemény hátterében szülei válása, és egy heves szerelem állhatott. [4]

Karay Ilona: Karay Ilona hagyatéka “Szívem nagyon forró kezd lenni”


Képek forrása: MNL Baranya Megyei Levéltár


Virtuális kiállítás vitrinek

Kiállítás Főoldala
A középkori Pécs és a pécsi studium generale
Humanista és reneszánsz irodalom Pécsett
Egyházak és felekezetek együttélése Pécsett
Török világ a Mecsek alján
A jezsuiták kora
A pálosok Pécsett
A pécsi püspöki könyvtár és az irodalmi műveltség
Egyházi és világi írók a 18-19. század fordulóján
Vörösmarty „pécsi triásza”
Szepesy Ignác és a reformkori pécsi irodalmi műveltség
A pécsi színjátszás a 19. században
Ciszterci tanárok Pécsett
Koczián Sándor és Karay Ilona
Pécsi nyelvészek – Kassai József és Mátyás Flórián
Ormánságtól Terézvárig
A 19-20. századi pécsi sajtó
A pécsi sajtó újságíróinak irodalmi munkássága
Surányi Miklós
Pécsi Modernek
A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem


[1] Nagy 2013. 232-233.
[2] Nagy 2013. 235.
[3] Nagy 2013. 235-236.
[4] Nagy 2013. 238.